Verlaging inkomsten- en loonbelasting Curaçao per 1 januari 2015

Spread the love

Op 30 december is door de Staten van Curaçao een wet aangenomen die betrekking heeft op diverse belastingen, waaronder een verlaging van de loon- en inkomstenbelasting Curaçao. Particulieren betalen in 2015 minder loon- en inkomstenbelasting, waardoor hun koopkracht verbetert.

De voornaamste wijzigingen voor de loon- en inkomstenbelasting Curaçao zijn:

  • Algehele verlaging van de inkomstenbelastingtarieven
  • Wijziging belastingschijven
  • Verhoging basisaftrek tot Naf. 2.112,00
  • Afschaffing aftrekpost onderhoud eigen woning
  • Afschaffing aftrek premie basisverzekering ziektekosten
  • De inkomstenbelasting op rente-inkomen van binnenlandse bank- en spaartegoeden wordt 8,5%
  • Introductie aftrek rente en aflossing van studieleningen tot maximaal Naf. 10.000 per jaar

1. De inkomstenbelastingschijven en tarieven zijn gewijzigd.
Hoe zien deze er voor 2015 uit?

Aan de hand van de navolgende tabel wordt in 2015 het bedrag van de inkomstenbelasting berekend. Bij een belastbaar inkomen van:

Meer dan doch niet meer dan bedraagt de belasting

benevens voor elk bedrag
boven dat in kolom I

I II III IV
30.000 10,75%
30.000 41.500 3.225 16,25%
41.500 60.000 5.094 26,25%
60.000 89.000 9.950 30,75%
89.000 127.500 18.868 39,00%
127.500 33.883 48,25%

Een particulier met een belastbaar inkomen van Naf. 30.001 betaalt in 2015 een bedrag van Naf. 1.113 aan inkomstenbelasting (Naf. 3.225 -/- Naf. 2.112). In 2014 betaalde deze particulier een bedrag van Naf. 1.657 aan inkomstenbelasting.

2. De premie voor de basisverzekering ziektekosten is in 2015 niet meer aftrekbaar. Heeft dit tot gevolg dat de burger netto minder overhoudt?

Dit is niet het geval. De belastingtarieven en –schijven, alsmede de basisaftrek, worden dusdanig gewijzigd dat het effect van de verlaging van de loonbelasting altijd hoger is dan het effect van de aftrekpost. Vanwege de drempel voor de buitengewone lasten was de premie basisverzekering ziektekosten voor particulieren met lagere inkomens in voorgaande jaren ook niet aftrekbaar.

Aangifte formulier belastingdienst Curacao
Aangifte formulier belastingdienst Curaçao

3. De aftrekpost voor onderhoudskosten van de eigen woning in 2015 is geschrapt. Heeft dit als gevolg dat de burger toch netto minder overhoudt?

Dat is niet het geval. De belastingtarieven en –schijven, alsmede de basisaftrek, worden dusdanig gewijzigd dat het effect van de verlaging van de loonbelasting altijd hoger is dan het effect van het afschaffen van de aftrekpost.

4. Wordt het belastingtarief op rente-inkomen verhoogd van 6,5% naar 8,5%?

Ja, dat is het geval. Echter, dit betreft een all-inclusive tarief want het rente-inkomen wordt na de wetswijziging uitgesloten van de heffing van sociale premies. In 2014 kon de heffing op rente in bepaalde gevallen oplopen tot 37,5%. De financiële instelling houdt de belasting in op de rente die de instelling uitbetaalt op de rekening van de rekeninghouder en draagt deze af. De afgedragen inkomstenbelasting kan als voorheffing in de aangifte inkomstenbelasting worden opgegeven.

5. De aftrekpost voor lasten studieleningen wordt verruimd. Wat houdt die verruiming in?

Hoge lasten als gevolg van studieleningen vormen vaak een obstakel voor (young) professionals om na hun studie naar Curaçao terug te keren. Om deze drempel te verlagen wordt het mogelijk om de lasten van studieleningen maximaal 10 jaar tot een jaarlijks maximum van Naf. 10.000 af te trekken. Deze lasten kunnen ook door de werkgever onbelast worden vergoed tot het genoemde maximum. Naast de rente is dit de enige lening waar ook de aflossing van de hoofdsom in mindering kan worden gebracht. De aftrekpost geldt voor een periode van maximaal 10 jaar.

Bron: Overheid van Curacao

Wil je meer weten over inkomsten- en loonbelasting op Curaçao? Kijk op deze link.

Al met al een goede manier om de economie van Curaçao verder te stimuleren en om het eenvoudiger te maken voor “Yiu di Korsou” om na hun studie in het buitenland terug te keren naar ons eiland.

In 2015 is ook de winstbelasting voor bedrijven op Curaçao verlaagd. Daarover meer in mijn volgende blog.

Heb je nog vragen? Hoor het graag.

Groetjes Margriet.