Toelatingseisen voor Amerikanen versoepeld.

Spread the love

Per 1 juni 2015 zijn de toelatingseisen tot Curaçao voor Amerikaanse Staatsburgers gelijkgesteld aan de toelatingseisen van Nederlanders. Een Amerikaan kan nu door middel van een ‘verklaring van rechtswege’ op het eiland werken en wonen, een aparte verblijfs- en werkvergunning is niet langer nodig.

Rechten bij toelatingsaanvraag

Een Amerikaan mag, net als een Nederlander, maximaal 6 maanden aaneengesloten op het eiland verblijven (binnen een tijdvak van 1 jaar) als toerist, dus zonder verblijfsvergunning.
Wil een Amerikaan langer blijven dan 6 maanden of wil deze werken binnen de genoemde 6 maanden dan moet een toelating aangevraagd worden door middel van een ‘verklaring van rechtswege’.

Tijdens de looptijd van de aanvraagprocedure mogen Amerikanen bovendien, net als Nederlanders, op het eiland verblijven en zelfs werken nadat de aanvraag ingediend is!

Toelatingseisen Amerikanen versoepeld
Handelskade en Pontjesbrug in Willemstad

Achtergrond wijziging toelatingseisen Amerikanen

Reden waarom de toelatingseisen voor Nederlanders en Amerikanen nu (eindelijk) aan elkaar gelijkgesteld zijn is het Amerikaans-Nederlands Vriendschapsverdrag van 1956 dat ook van toepassing is op Aruba, St.-Maarten en de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatia en Saba).

Een Amerikaans staatsburger op St. Maarten heeft een zaak aangespannen tegen de Sint-Maartense overheid om zijn recht op te eisen dat hij, net als Nederlandse burgers, van rechtswege toegelaten zou worden. Dit onder verwijzing naar het Vriendschapsverdrag van 1956. De rechter in eerste en tweede aanleg stelden de Amerikaan in het gelijk en het heeft daarna nog enige maanden geduurd voor de overheden van de diverse eilanden de regelgeving hierop hebben aangepast.

Toelatingsorganisatie Curaçao

De Toelatingsorganisatie Curaçao is tijdelijk gevestigd in Pietermaai Mall units 21 en 22 te Punda, Willemstad. Hier kan een Nederlandse of Amerikaanse burger een aanvraag indienen voor een ‘verklaring tot rechtswege’.

Bij deze aanvraag moet men tevens de volgende documenten meebrengen:
– een ‘verklaring van gedrag’ (ook wel verklaring van goed gedrag genoemd)
– een bewijs van voldoende middelen van bestaan
– een bewijs van passende huisvesting
Na inleveren van deze documenten en betaling van Naf. 560,00 aan leges en Naf. 55,00 aan retributie wordt de aanvraag in behandeling genomen.

Heb je nog verdere vragen of wil je een afspraak maken voor het aanvragen van een ‘verklaring van rechtswege’ ? Kijk op de website van de Nieuwe Toelatingsorganisatie Curacao.

Groeten, Margriet