Offshore en midshore op Curaçao – Wat zijn de regels?

Spread the love

Afgelopen week vond op Curaçao een tweedaagse conferentie plaats, STEP Curaçao 2015. Deze bijeenkomst werd bijgewoond door mensen die werkzaam zijn in de financiële sector van zowel Curaçao als daarbuiten. Een belangrijk punt dat daarbij naar voren is gekomen is de overgang van offshore naar midshore op Curaçao. Daarom vandaag een blog over deze voor ons eiland zo belangrijke bron van inkomsten.

De financiële sector is, als gezegd, erg belangrijk voor de economie van Curaçao. Er werken 3000 mensen in deze sector en de jaarlijkse bijdrage aan ons Bruto Binnenlands Product is 10% wat neerkomt op een bedrag van 500 miljoen gulden.

Offshore en midshore op Curaçao

Wereldwijd is de trend dat financiële offshore bedrijven verdwijnen zodat beter inzicht verkregen kan worden op internationale geldstromen. Omdat een groot deel van financiële dienstverlening op Curaçao bestaat uit offshore bedrijven heeft deze internationale ontwikkeling ook voor ons eiland grote gevolgen.

Inmiddels is bepaald dat offshore op Curaçao officieel zal verdwijnen in 2018. Wat ervoor in de plaats komt is midshore jurisdictie.

Midshore Jurisdictie

Midshore bedrijven op Curaçao leveren financiële dienstverlening die in alle gevallen voldoet aan de lokale én de internationale regels. Bij midshore bedrijven wordt dus heel transparant geopereerd. Het is bijvoorbeeld mogelijk om het hoofdkwartier van een bedrijf in eigen land te laten blijven maar om de belasting administratie overzee te laten doen.

‘Midshore Jurisdictie’ is in het leven geroepen om 2 redenen:
– als hulpmiddel in de internationale strijd tegen terrorisme
– als gevolg van de internationale economische crisis van 2008

Prachtige foto van Punda
Prachtige foto van Punda

Voorheen liepen internationale geldstromen via offshore bedrijven maar deze geldstromen waren niet transparant. Bekende offshore locaties zijn British Virgin Islands, Belize, Panama, Switzerland en Malta.

Curaçao de eerste Midshore locatie in de Caribbean

Naast steden als Dubai, Hong Kong en Singapore voldoet ook Curaçao inmiddels aan de eisen die gesteld worden aan midshore locaties. Curaçao is daarmee de eerste midshore locatie in de Caribbean.

Enig struikelblok op dit moment is dat de nieuwe Sanctiewet geaccordeerd moet worden door de overheid. Hiervoor bestaat nu helaas nog geen meerderheid in het parlement.

Wat is de inhoud van de Sanctiewet?

Als er vanuit een internationale organisatie een sanctie wordt opgelegd aan een land dat mensenrechten schendt of een land dat zich niet houdt aan internationale regels dan moet Curaçao zich daar automatisch ook aan houden. Dat wil de huidige politiek van Curaçao niet, men is bang om zijn autonomie te verliezen wanneer deze wet wordt aangenomen.

Het is voor Curaçao van groot belang dat deze wet toch wordt aangenomen zodat de financiële sector op Curaçao door kan groeien.

Lees hier meer over de overgang van Curaçao van offshore naar midshore.

Groetjes! Margriet Vervoord-Haarhuis