Aanvragen bouwvergunning Curaçao

Spread the love

Wanneer je op Curaçao een nieuw huis wilt bouwen of een huis wilt verbouwen dien je in vrijwel alle gevallen een bouwvergunning aan te vragen voordat je met de bouw kunt beginnen. Deze bouwvergunning kun je aanvragen bij de Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting (DROV). Deze dienst is gevestigd aan de Plasa Horacio Hoyer 19 te Scharloo, Willemstad en is geopend van 7.45 a.m. tot 11.45 a.m.

Let op, het ligt helemaal aan het eind van deze lange straat en als je niet goed oplet ben je er al voorbij. Het is een eenrichtingsweg dus je moet dan helemaal terug en weer opnieuw de straat door. Rij tot je bijna bij het stoplicht bent, kijk naar links en rijdt daar naar binnen (het staat verder niet aangegeven).

De behandeling van een aanvraag duurt ongeveer 6 weken voor huizen met een waarde tot een miljoen Antilliaanse Guldens. Voor duurdere huizen of complexe bouwwerken kan de behandeling langer duren.

Controle ingediende bouwtekeningen
Controle ingediende bouwtekeningen

Wat kost een bouwvergunning?

Je betaalt bij het indienen van de vergunning aanvraag een voorschot volgens onderstaande tabellen:

Bouwwaarde in  NAf. Leges NAf.
Categorie beginwaarde eindbedrag vast bedrag promillage
1 0,00 10.000,00 10,00 0
2 10.000,01 40.000,00 10,00 2
3 40.000,01 70.000,00 125,00 1,75
4 70.000,01 200.000,00 235,00 4
5 200.000,01 1.000.000,00 755,00 4
6 1.000.000,01 5.000.000,00 3.955,00 4
7 5.000.000,01 19955,00 4

 tabel 1: Voorschot Leges

 

Bouwwaarde in  NAf. Leges NAf.
Categorie beginwaarde eindbedrag vast bedrag promillage
1 0,00 10.000,00 10,00 0
2 10.000,01 40.000,00 10,00 5
3 40.000,01 70.000,00 250,00 4
4 70.000,01 200.000,00 490,00 8
5 200.000,01 1.000.000,00 1.530,00 8
6 1.000.000,01 5.000.000,00 7.930,00 8
7 5.000.000,01 39.930,00 8

tabel 2: Leges

Hoe bereken je de verschuldigde leges?

1. Bereken de bouwwaarde van het bouwwerk
2. bepaal de bijbehorende leges categorie (of voorschot)
3. bepaal het daarbij behorend vast bedrag
4. bereken het verschil tussen de bouw- en beginwaarde van de betreffende
categorie
5. deel het hierboven berekende verschil door duizend en vermenigvuldig
het resultaat met het promillage van de betreffende categorie
6. de leges (of voorschot) is de som van deze vermenigvuldiging en
de beginwaarde van de aangehouden categorie.

Voorbeeld van berekenen van leges (tabel 2):

Stel je bouwt een huis van NAf. 150.000,00, dit valt in categorie 4.
De vaste leges zijn derhalve: NAf. 490,00

Verschil tussen bouw- en beginwaarde is:
150.000,00 – 70.000,01= ± NAf.80.000,00

Deel dit door 1000 en vermenigvuldig met 8:
(80.000,00 : 1000) x 8 =NAf. 640,00

Tenslotte tel je beide bedragen op: 490,00 + 640,00 = NAf.1.130,00

Controle door bouwinspecteur Curaçao op lokatie
Controle door bouwinspecteur Curaçao op locatie

Wat is de taak van de bouwinspecteur van de DROV?

De bouwinspecteur is onder meer belast met de technische toets van de bouwtekeningen. Hij controleert bovendien of uitgezette funderingen en de daaropvolgende bouwwerkzaamheden overeenstemmen met de goedgekeurde bouwtekeningen. Daarnaast is hij ook belast met het bepalen van huisnummers.

Wil je meer informatie over de taken van Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting Curaçao (DROV) of over het aanvragen van een bouwvergunning op Curaçao? Kijk dan op deze link.

Denk je na het lezen van deze blog dat het toch zo gek nog niet is om een bestaande woning te kopen zodat je het hele bouwproces achterwege kunt laten?

Kijk dan op deze link voor het aanbod van bestaande koopwoningen op Curaçao.

Groetjes,
Margriet