Een tweede huis op Curacao – wat zijn de gevolgen voor uw belasting aangifte in Nederland (box 3)?

Spread the love

Droomt u ook van een tweede huis op Curaçao? Een vakantiehuis op een tropisch eiland dat je kunt verhuren als je er zelf niet bent is voor veel Nederlanders het ideaal. Het is ook heerlijk om dit prachtige eiland je ’tweede thuis’ te noemen en om hier je heel eigen plek te hebben.

De blog van vandaag gaat over een minder leuk, maar wel belangrijk onderwerp: Wat zijn de gevolgen voor de belastingaangifte in Nederland als je je tweede huis op Curaçao verhuurt? En hoe voorkom je dat je dubbele belasting betaalt over de huurinkomsten?

Eigen woning regeling in Nederland

De ‘eigen woningregeling’ in Nederland geldt nog slechts voor één huis, het huis dat je als hoofdverblijf gebruikt. Alleen voor het hoofdverblijf is de huur­waarde belast en de hypo­theek­rente aftrek­baar. Andere woningen, zoals een tweede huis op Curaçao, vallen in box 3. Dat komt omdat Nederland met betrekking tot personen die in Nederland wonen, belasting heft over het wereldinkomen.

De feitelijke huurinkomsten van je huis in Curaçao worden in het Nederlandse belasting­stelsel niet meer belast. In box 3 worden de inkomsten uit het onroerend goed ‘forfaitair’ gestel­d op 4% van de werkelijke waarde van het tweede huis / va­kantiewo­ning in Curaçao. H­ierover wordt vervolgens 30% belasting geheven. Per saldo dus jaarlijks 1,2 % belasting (30% van 4%) over de waarde van je huis in Curaçao. De onder­houds­kosten, vaste lasten, afschrijving en hypotheek­rente van je tweede huis in Curaçao kunnen niet als aftrek post opgevoerd worden.

Het goede nieuws is dat je ook geen vermogensbelasting en huurwaardeforfait betaalt over je vakantiehuis in Curaçao.

De hypotheekschuld, die je eventueel bent aangegaan voor de aankoop en/of verbou­wing van je tweede huis mag in mindering worden gebracht op de waarde van je tweede woning.

Tweede Huis op Curacao: Appartement in Bottelier met zwembad
Appartement in Bottelier met zwembad

Het voorkomen van dubbele belasting in het buitenland voor je tweede huis op Curaçao

Een vakantiehuis op Curaçao valt dus onder de heffing van de inkomstenbelasting in Nederland; deze tweede woning valt in box 3.

Op 1 januari bereken je de waarde van je bezittingen en schulden en over het saldo wordt een vast rendement van 4% berekend. Over dit forfaitair bepaalde inkomen betaal je 30% belasting.
Indien je een tweede woning in Curaçao hebt, dan regelt het belastingverdrag tussen Nederland en Curaçao dat het heffingsrecht over de inkomsten van je tweede huis in Curaçao ligt. De belasting ontvanger van Curaçao mag dus belasting heffen over je (huur)inkomsten.

De Nederlandse belastingdienst zal je verminde­ring verlenen over de verschuldigde belasting betreffende de tweede woning (in box 3), omdat deze belasting immers al op Curaçao is opgelegd.

Bewaar daarom beta­lingsbewijzen aan de Curaçaose belastingdienst, die betrekking hebben op je huis op het eiland. Op grond hiervan kan Nederland belastingvrijstelling of vermindering verlenen.

Aangifte bij de belastingdienst in Curaçao voor je tweede huis op Curaçao

Wanneer je je tweede huis in Curaçao verhuurt ben je dus verplicht hierover belasting te betalen aan de belastingdienst in Curaçao (die nog altijd de “Ontvanger” wordt genoemd). Deze stelt dat je altijd 35% van je huurinkomsten als vaste aftrekpost mag hanteren. Heb je dus in totaal NAf. 10.000 huurinkomsten dan mag je daarvan NAf. 3.500 van aftrekken en over het restant betaal je belasting.

Deze huurinkomsten dien je zelf aan te geven bij het de Inspectie die net als de Ontvanger gevestigd is in het grote belastingkantoor in Emmastad.

Berekening van de belasting vrijstelling in Nederland voor je tweede huis op Curaçao

Deze is als volgt: (Waarde van je huis in Curaçao) minus (hypotheekschuld) gedeeld door (de totale heffingsgrondslag in box 3) keer (de berekende belasting over box 3) plus (aftrek ter voorkoming van dubbele belasting). Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de te betalen belasting in box 3.

De vrijstelling wordt dus bepaald naar evenredigheid van de waarde van je vakantiehuis in Curaçao ten opzichte van de totale “box 3” bezittingen. Gezien deze ingewikkelde rekenmethode doe je er verstandig aan om een belastingadviseur in de arm te nemen om je vrijstelling te laten berekenen.

Overleg in ieder geval betalingsbewijzen van de Ontvanger in Curaçao. Deze kun je krijgen bij de kassa van het belastingkantoor in Emmastad.

Het is ingewikkelde materie maar hopelijk is het onderwerp toch een beetje inzichtelijk geworden met de uitleg hierboven!

Interesse om een tweede huis te kopen in Curaçao? Klik hier voor een lijst met beschikbare woningen!

Veel groetjes,
Margriet