Minder winstbelasting voor ondernemers op Curaçao

Spread the love

Om nieuwe investeerders aan te trekken heeft de Curaçaose overheid een aantal fiscale faciliteiten in het leven geroepen die de economie moeten bevorderen door het genereren van meer werkgelegenheid en deviezen. Waar het dus op neer komt is – minder winstbelasting voor ondernemers op Curaçao.

Ik heb hier vorig jaar juli ook als eens over geschreven maar hierbij een update met nieuwe informatie over het onderwerp.

Een ondernemer in Nederland betaalt 25% vennootschapsbelasting (VPB) hetgeen overeenkomt met de 25% winstbelasting die een onderneming op Curaçao betaalt. Momenteel is er een mondiale trend voor verlaging van de VPB-tarieven. Waar dit vroeger vooral bij ontwikkelingslanden een middel was om nieuwe investeerders aan te trekken, wordt het nu ook door diverse Europese landen ingezet.

Op ons eiland is men enige jaren geleden begonnen met de hervorming van diverse belastingtarieven en de aantrekkelijke belastingregelingen op Curaçao die ik vandaag belicht zijn vanaf 1 januari 2015 van toepassing.

Punda en Handelskade Curaçao

– Afschrijving – 2015 is het laatste jaar voor vervroegde afschrijving!

Ondernemers kunnen jaarlijks een deel van de aankoopprijs van hun bedrijfsmiddelen afschrijven en deze afschrijving komt dan in mindering op de winst. Curaçao heeft de mogelijkheid om ten hoogste 1/3 van de aankoopprijs van het bedrijfsmiddel extra af te schrijven. Deze mogelijkheid vervalt echter in 2016, vergeet dus niet om bij de aangifte van 2015 gebruik te maken van deze regeling om minder winstbelasting te hoeven betalen.

– Investeringsaftrek (aangepaste regeling per 1 januari 2015)

Indien in 1 jaar meer dan NAf. 5.000 wordt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen (computers, inventaris, machines) dan mag de ondernemer 10% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de winst van dat jaar.

Indien echter het bedrijfsmiddel waarin geïnvesteerd is na 6 jaar wordt vervreemd, dan volgt bijtelling.

Indien de investering gedaan wordt in onderhoud of verbetering van een monumentaal pand dan is de aftrek zelfs 25%. Voor monumentale panden is de termijn voor bijtelling 15 jaar.

investeringsaftrek voor monumentale panden
Deel van de Handelskade in Willemstad

– Export-faciliteit-regeling – laag percentage winstbelasting op Curaçao

De exportfaciliteit is er voor ondernemers wiens bedrijfsactiviteiten zich voor meer dan 90% op het buitenland richten. Deze ondernemingen betalen in 2015 slechts 3,63% effectieve winstbelasting en in 2016 wordt dit percentage verder verlaagd naar 3,19%.

Bedrijven die van deze regeling gebruik kunnen maken zijn o.a. werkzaam in:
– export van goederen
– onderhoud en reparatie aan goederen van buitenlandse klanten
– internationale handels activiteiten

Maar ook allerlei dienstverlenende activiteiten voor buitenlandse clientèle die via internet kunnen worden verricht en andere vormen van op het buitenland gerichte diensten vallen binnen de regeling. Zo kunnen ook financiële dienstverleners en verzekeraars in aanmerking komen voor de export faciliteit regeling.

Uitgesloten van deze regeling zijn trustkantoren en vrije beroepsbeoefenaren zoals notarissen, advocaten, openbare accountants, fiscale adviseurs.

– E-Zone – ook wel bekend als Free Zone

Op Curaçao zijn 2 terreinen aangewezen als E-Zone: één bij de luchthaven en één bij de zeehaven. Op deze terreinen ondergaan goederen een behandeling (bewerking, montage of verpakking) of worden ze verhandeld of tentoongesteld.

Ook zijn er enkele gebouwen aangewezen als E-Zone, hier kunnen internationale handel en dienstverlening via internet worden verricht. Net als bij de export faciliteit zijn trustkantoren en vrije beroepsbeoefenaren uitgesloten van deelname.

Wanneer een bedrijf zich vestigt in een E-zone en aan alle voorwaarden voldoet dan geniet het bedrijf diverse fiscale voordelen waaronder o.a. een winstbelasting tarief van slechts 2% gegarandeerd tot 1 januari 2016.

Meer informatie via de Kamer van Koophandel over de E-zone vind je hier.

P.S. het normale winstbelastingtarief op Curacao bedraagt 25%.

Denk je erover om een eigen onderneming te starten op Curaçao? Laat je van tevoren goed informeren over de mogelijkheden en de diverse aantrekkelijke faciliteiten voor investeerders op Curaçao !

Groetjes, Margriet

Met dank aan Mr. L. Huijsen en Mr.I. Bak van PwC Curaçao.