Onroerende Zaakbelasting Curaçao

Spread the love

In een eerdere blog heb ik u al geïnformeerd over de onroerende zaakbelasting Curaçao. Op verzoek ga ik er in deze blog nog even wat dieper op in:

Per 1 januari 2014 is de grondbelasting op Curaçao vervangen door de onroerende zaakbelasting (OZB). De belangrijkste veranderingen zijn:

  • de taal en begrippen zijn gemoderniseerd
  • de op taxatie gebaseerde waarde is nu het duidelijke begrip ‘de waarde in het economische verkeer’
  • er is een schijventarief ingevoerd
  • de belasting is verhoogd
  • bij een opstal op huurgrond (welke eigendom is van het Land Curacao) is de
    huurder van de grond belastingplichtig voor de waarde van de opstal
  • ontheffing van de belasting is niet meer mogelijk.

Wie moet OZB betalen?

De OZB wordt geheven van degene die bij het begin van het kalenderjaar het
genot heeft van een onroerende zaak door eigendom, bezit of beperkt recht.
Dus als u op 1 januari een kavel of een woning / pand bezit dan bent u voor dat hele jaar de OZB verschuldigd.

Welke waarde geldt voor de OZB?

Het eerste tijdvak voor de OZB is van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018. Daarbij is de waarde per 1 januari 2014 de peildatum. De overheid bepaalt door middel van een taxatie de waarde die een willekeurige derde bereid is te betalen voor uw woning of kavel in onverhuurde staat. Deze taxaties worden vanaf de weg uitgevoerd. Vindt u de getaxeerde waarde te hoog dan is het mogelijk om hiertegen in beroep te gaan.

Vrijstaande woning op Blue Bay Golf & Beach Resort
Vrijstaande woning op Blue Bay Golf & Beach Resort

Over de getaxeerde waarde wordt u belast volgens onderstaande tabel.

De waarde van uw woning is:
Meer dan Doch niet meer dan Te betalen belasting
0 350.000 0,4%
350.000 750.000 0,5%
750.000 hoger 0,6%

Rekenvoorbeeld: Als u een woning koopt van NAf. 499.000,00 dan betaalt u
0,4% over 350.000 1.400,00
0,5% over 149.000 (499.000 – 350.000) 745,00
Totale belasting NAf. 2.145,00

Uiterlijk in september 2014 ontvangen belastingplichtigen die bekend zijn bij de Inspecteur een voorlopige aanslag over 2014. Deze eerste OZB aanslag is nog gebaseerd op de oude waarde zoals die bekend is bij de Inspectie maar met de nieuwe tarieven.

Het zal enkele jaren duren voordat alle woningen op het eiland getaxeerd zijn en de definitieve belasting aanslagen aan de eigenaren verstuurd kunnen worden.

Hier vindt u de digitale folder OZB van onze overheid. Wilt u meer informatie over de OZB, kliek dan hier?

Hier vindt u een duidelijk overzicht van koopwoningen op Curacao in verschillende prijsklassen.

In mijn volgende blog weer een leuker onderwerp!

Tot gauw!
Margriet