Huis op Curaçao? Welke kosten zijn daaraan verbonden?

Spread the love

Als je een huis koopt hangen daar kosten aan vast. Hieronder zie je een overzicht van de kosten die je op Curaçao hebt als je een huis koopt.

A. Onroerende zaak belasting

Op 1 januari 2014 is nieuwe onroerende zaak belasting ingevoerd ter vervanging van de grondbelasting. De onroerende zaak belasting is een jaarlijkse belasting over de waarde van onroerende goederen op Curaçao. Belastingplichtig is degene die op 1 januari het genot heeft van de onroerende goederen, dit kan zowel een particulier als een rechtspersoon zijn.
Met de invoeren van deze nieuwe belasting zijn ook nieuwe tarieven van toepassing:

Waarde onroerende zaken in NAf. belasting

tot 350.000 0,4 % van de waarde
van 350.000 tot 750.000 0,5 % van de waarde
meer dan 750.000 0,6 % van de waarde

Wanneer u een woning koopt van NAf. 400.000 dan betaald u jaarlijks
NAf. 1.650* onroerende zaak belasting.

*Berekening: (0,4% van 350.000) plus (0,5% van 50.000) = NAf. 1.650

De waarde van het onroerend goed wordt door de overheid bepaald. Indien de eigenaar het niet eens is met de opgelegde belasting dan is het mogelijk om bezwaar aan te tekenen bij de Inspectie der Belastingen.

In uitzonderlijke gevallen kan vrijstelling verleend worden. Zo zijn bijvoorbeeld kerken, scholen voor niet commercieel onderwijs, zieken- en verpleeghuizen vrijgesteld.

B. Erfpachtcanon

Grote delen van Curaçao zijn eigendom van de overheid. Wanneer u een kavel of een woning koopt in 1 van deze gebieden dan betaalt u jaarlijks, bovenop uw onroerende zaak belasting, een vergoeding aan de overheid voor het gebruik van de grond. Dit heet erfpacht en het is een klein bedrag per vierkante meter (m2). De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks door het Bestuurscollege bepaald.

Een terrein van de overheid dat in erfpacht wordt gegeven blijft eigendom van de overheid, het wordt slechts in “bruikleen” gegeven voor een bepaalde periode. Meestal is de periode 60 jaren.
De uitgifte in erfpacht (of weder-uitgifte/verlenging) gebeurt via de notaris. Het wordt daarna ingeschreven bij het Kadaster, net als bij verkoop van eigendom grond.

Wanneer de periode van erfpacht eindigt zal de overheid een nieuwe erfpacht-overeenkomst aangaan met de pachter. Hier vindt u een overzicht van panden op erfpacht grond die te koop staan op Curacao.

huis op Curaçao
Het Marriot Resort in Piscadera ligt op erfpacht-grond

C. Resort bijdrage

Wanneer u een kavel of woning koopt binnen een besloten resort of in een appartementen gebouw dan betaalt u maandelijks of jaarlijks een bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren. Deze bijdrage wordt gebruikt voor o.a. onderhoud van gezamenlijke tuin of wegen, beveiliging, gemeenschappelijke opstal verzekering enz. Laat u goed informeren over de bijzonderheden als u overweegt een appartement of een woning op een resort te kopen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Ik hoor graag van u!

Groetjes,
Margriet