De geschiedenis van Curaçao

Spread the love

Vandaag een stukje over de geschiedenis van Curaçao. Het is leuk om te weten hoe het vroeger was, al is de geschiedenis van Curaçao niet altijd even fraai.

Originele inwoners van Curaçao

De geschiedenis van Curaçao wordt gedomineerd door invasies van buitenlandse mogendheden, piraterij en slavenhandel. Maar ook door Hollandse handelsgeest en voorspoedige economische tijden. Ongeveer 6000 jaren geleden waren de Arowakken Indianen de eerste mensen die voet aan wal zetten van Curaçao. Zij leefden van landbouw en visserij.

De ontdekking van Curaçao

In het begin van de 17 eeuw ontdekte de Spaanse luitenant Alonso de Ojeda het eiland Curaçao terwijl hij de kust van Zuid Amerika in kaart bracht. De Spanjaarden verlieten de eilanden al snel weer omdat er geen goud en zilver te vinden waren.

Jaren later, in 1634, werd Curaçao herontdekt door de West Indische Compagnie die het eiland claimde voor Holland. De natuurlijke haven, het Schottegat, met het kanaal (de St. Annabaai), bleek ideaal voor handel en aldus werden scheepvaart en handel de belangrijkste economische activiteiten van het eiland. Curaçao was een belangrijke doorvoerhaven voor de slavenhandel en in die periode ontstond de lokale taal “Papiamentu” dat invloeden kent uit het Spaans, Portugees, Nederlands en Afrikaanse dialecten.

Het jodendom op Curaçao

Begin 1700 kwamen veel Joodse families van Europa en Azië naar Curaçao om handel te drijven en de St. Annabaai werd een van de drukste havens van het Caribisch gebied. In 1732 werd de Mikve Israel-Emanuel Synagoge in Willemstad gebouwd, deze synagoge is de oudste in gebruik zijnde synagoge van het Westelijk halfrond. Het is daarnaast inmiddels ook een belangrijke toeristische trekpleister.

Mikve Israel-Emanuel Synagoge
Mikve Israel-Emanuel Synagoge
Mikve Israel-Emanuel Synagoge
Mikve Israel-Emanuel Synagoge

Na de afschaffing van de slavernij

De afschaffing van de slavernij resulteerde voor Curaçao in economische rampspoed. Dit duurde voort tot 1915 toen de Nederlandse oliemaatschappij Shell een raffinaderij bouwde in het Schottegat. Op Curaçao brak een lange periode aan van grote welvaart voor de bewoners. In 1954 werd de regering van de Nederlandse Antillen gezeteld in Curaçao. Er ontstond offshore handel en het ging financieel bijzonder goed.

Tijdens de tweede wereldoorlog was de raffinaderij op Curaçao een belangrijke leverancier van brandstof voor de geallieerde troepen in Europa. Op Plantage Blaauw (het huidige Blue Bay Resort) werden 4 kanonnen geplaatst om de olieraffinaderij en de opslagtanks te beschermen. Minstens eenmaal zijn de kanonnen in actie gekomen tegen een aanvallende Nazi U-boot.

De Shell Raffinaderij aan het eind van de St. Annabaai
De Shell Raffinaderij aan het eind van de St. Annabaai

In de jaren ’70 kwam het eiland in een neerwaartse spiraal als gevolg van de olie crisis en het ontbreken van buitenlandse investeringen. De Shell sloot de raffinaderij in 1985 en hierna werd het economische dieptepunt bereikt.

In 1990 nam de overheid de raffinaderij over en begon het economische tij te keren. Het eiland wilde niet langer alleen afhankelijk zijn van de olie industrie en zocht andere bronnen van inkomsten. Inmiddels zorgen toerisme, offshore bankieren, woningbouw, scheepvaart en scheepsreparaties voor een grote bijdrage aan de economie van het eiland.

Juist door deze diversificatie gaat het de laatste decennia erg goed met de Curaçaose economie.

Wil je meer weten over de geschiedenis van Curaçao? Er zijn tientallen boeken geschreven. Een beknopte samenvatting van de geschiedenis van het eiland vind je op Wikipedia of op de website Curaçao.com

Wil je na het lezen van de geschiedenis van Curaçao het eiland en haar historie echt goed leren kennen? Kijk op deze website voor een overzicht van huurwoningen op Curaçao.
Groetjes!
Margriet